Krigen Krigsetterlatenskaper Krigen var farlig Evakueringen i Oladalen Koppangen og krigen Living with strangers Homecoming

Den 12. juni 1945 gikk M/K "Von" med Huas gjenget og Jens Mikkelsen med "Majorn" i lag fra Ullsfjorden. Det kjentes nok tryggest å være kjentfolk i lag når man, for første gangen på et halvår, skulle hjem til seg efter tvangsevakueringen.

Tilbake i Oladalen

Mamma forlenger riveskaftet med en hesjestaur. Det blir en veldigt langt riveskaft. Vi er tilbake i Oladalen etter evakueringen og Mamma håller på å gjøre rent etter tyskerne. I hjørnet der ovnen står er det en haug med skrot og skrep. Det er helt umulig å identifisere innehållet. Mamma tror at det kan være sprengstoff av noe slag i haugen, derfor er hun forsiktig. Jeg står lengst bort mot veggen og ser på det hele.

Aud i Oladalen
Updated 2014