Home Innledning Utvandrere En ny kirke Familier Etterord

Utvandrere

I de førti år mellom 1860 og 1900, emigrerte mer enn 460 000 personer fra Norge til Amerika. Befolkningen i Norge i 1875 var under 2 miljoner. Mange av de som kom til området omkring Lake Lillian i sydøstre hjørnet av Kandiyohi fylke i Minnesota var fiskerbønder fra Balsfjord, Ullsfjord og Lyngen i Troms fylke. Både de etniske grupper, samer og kvener ble assimilert inn i den norske befolkningen gjennom giftermål og bytte av livsstil. Så var det for mange av de norske familier som bosatte seg i området omkring Lake Lillian mellom 1860 og 1890, blant annet Erik Joseph Larsen og Mathiasen og Solomonsen familjiene.

Hvordan kom det seg at disse menneskene valgte å forlate sine hjem og sine familier i Norge for å dra til underutviklete områder i Minnesota for å drive gårdsbruk? De forlot fjellene, dalene og fjordene i Norge for å bosette seg på de åpne præriene i Minnesota hvor det hverken fanns veier eller byggninger. De forlot somre som var lyse 24 timer og vintre med mørke dager for Minnesota som ligger på 45 nord. De forlot de fiskerike fjordene som ga både mat og innkomst i utbytte mot Minnesotas små innsjøer. Navn ble nu stavet på engelsk; "sen" ble forandret til "son", Johan ble John, Maria ble Mary og hustruer og barn brukte husbondens og farens etternavn.

Anstrengningene ved å tilpasse seg det nye landet gjorde at lenken til deres egen kultur (kvensk og samisk) forsvant. Kulturarvet ble heller ikke delgitt barna. Folk med samisk bakgrunn ble ofte referert til som "Finn", en nedsettende term.

Nytt land

I Amerika fikk man en mulighet til nybrottsjord. I 1862 så godkjendes hjemmerettsloven "The Homestead Act" hvormed en nybyggare kunne få opp til 64 hektar (160 acres) jord om de slo seg ned i fem år, byggde et hus og dyrket jorden. Efter at konflikten med indianerne var over i 1862 og indianerne ble forflyttet fra området var det sikrere for nybyggerne å flytte til sentrale deler av Minnesota. Dette var ingen enkel sak. Nybyggerne hadde hverken landbruksmaskiner, hester eller okser til å pløye den tunge og dype, svarte jorden med. Hus og fjøs skulle også bygges.

<-- Tilbake Neste -->