Home Innledning Utvandrere En ny kirke Familier Etterord

Informasjonen om de 24 opprinnelige medlemmer kommer fra norske offentlige kilder på internett, fra Kandiyohi fylkes kilder og fra Tromsø Lutherske Kirke i Minnesota. Andre av de opprinnelige medlemmene i forsamlingen kan ha hatt sine røtter i Troms, men mer informasjon om disse gikk ikke å få. Det er kjent at en del har flyttet fra området. Visse nybyggere tilbrakte noen år i omgivningen for så siden å flytte fra Lake Lillian, dette etter at kirken var blitt organisert.

Familier

Erik Joseph Larsen ble født 31. juli 1834 i Olderbakken i Sørfjord, sønn til Ole Lars Eriksen og Ane Olsdatter. I 1860 da han bodde i Breivik i Ullsfjord, brøt han med statskirken og sluttet seg til den Lammerske Frie Forsamlingen i Ullsfjord. Gustav Adolph Lammers, en norsk prest tvilte på visse av statskirkens trossatser. Det var mange dissentere i Troms. Erik giftet seg med Ingeborg Maria Johnsdatter i 1862. Det følgende finner vi i Karlsøy sogns kirkebok rørende deres giftermål:

NB Ifølge skr. af 24 Juni 1862 fra Tromsø Sorenskriver er dette Ægteskab bekræftet hos ham qva notarius publicus i Henhold til Dissenterloven. Dette Par er Lammerianske Dissentere og henhøre til Frimenigheden i Ulfsfjord, hvor de boe paa Gaarden Breivik efter deres eget Udsagn

Erik og Ingeborg kom til Minnesota i 1864 og slo seg ned som nybyggere i Lake Lillian i Kandiyohi fylke i 1866. Ingeborg døde i 1876. Eriks datter, Mary Elinne Larsen, var en av de opprinnelige medlemmene av forsamlingen i Tromsø Lutherske Kirke i Minnesota, den eneste av kirkens opprinnelige grunderne som var født i Minnesota.

Eriks andre kone var Alette Bergitte (Jonsdatter) Mathiasen, født i 1862 i Breivik. Hun emigrerte sammen med sine foreldre til Lake Lillian omkring 1877. Alettes mor, Ane Birgitte (Jonsdatter) Mathiasen, var også en av de opprinnelige medlemmene i Tromsø Lutherske Kirke, tilsammen med sine barn.

Nils Andreas Mathiesen, født 1851 i Breivik, Ullsfjord og hans kone, Berit Marie Andersen, født Eriksdatter i 1857 i Lattervik, Ullsfjord, gift i 1882 i Willmar, Minnesota.

Joseph Mathiasen, født i 1853 i Breivik og gift i Norge i 1876 med Birgitte Nilsdatter (Mathiasen). De kom til Minnesota i 1876.

Mathias Mathiasen, født i 1859 i Breivik, og hans kone, Alette Petrikke Mathiasen, født Johansdatter i 1863 i Lattervik, Ullsfjord, gift i 1884 in Willmar, Minnesota.

Elen Marie Mathiasdatter, født in 1856 i Breivik, gift med Ole Mikkel Salomonsen, født 1853 på Olderbakken i Norge. De kom til Lake Lillian i 1881.

Denne Ole Mikkel var sønn av Salomom Salomonsen og Elen Marie Hansdatter (Salomonsen). Salomom gikk ut av Statskirken i noen år. Noen av deres barn ble ikke døpte som små, men døptes senere. Elen Marie, født 1827 i Lakselv, Karlsøy prestegjeld, emigrerte til Lake Lillian i 1883. Hennes mann døde i 1887.

En annen sønn, Solomon Solomonsen den yngre, emigrerte i 1882. Han giftet seg med Mary Elinne Larsen i 1885, datter til Erik Larsen. Dette var det første giftermålet i Tromsø Lutherske Kirke. Disse to fikk 13 barn, alle døpte i samme kirke. Mary (Larsen) Solomonsen, den siste av de opprinnelige grunderne av kirken døde i 1944. Hennes begravning var den siste som forrettedes i den gamle kirken vid Lake Lillian.

Hans Morton Haakensen, født i 1841 i Breivik , Ullsfjord, sønn til Haagen Haagensen og Wilhelmine Wilhelmsdatter. Han giftet seg med Marit OlsdatterMarit Olsdatter (Haakensen) i 1865 i Norge. Hun føddes i 1845 i Lyngen, datter av Ole Olsen. Til Amerika i 1873 med 3 barn.

Wilhelmina A. Haagensdatter (Olsen/Opsal) født i 1842 i Tromsøsundet, Troms. Hun giftet seg med Johan Peder Olsen Opsal i 1869. Han føddes i 1842 i Balsfjord og emigrerte i 1877.

Hans Bernkard Haakensen, født i 1853 i Breivik. Han emigrerte i 1880. Hans kone var Karen Louise Haakensen, født i Norge i 1857. Haakensen ble først amerikanisert til Hawkinson og senere til Hawkins.

Karen Hansen (Carrie Ovidia Angus Olsdatter) ble født i 1851 i Balsfjord. Her husband Emil Michael Hanson var ikke en av grunderne av kirken, men han ble en medlem senere. De fleste av dette parets barn ble døpte og/eller komfirmerte i Tromsø Lutheran Church i Lake Lillian.

John J. Vick and Ellen Hanna Johannesdatter. Ellen Hanna Johannesdatter var født i Ytre Seljelven i Balsfjord i 1847, datter til Johannes Mosesen og Siri Gjermundsdatter. Hennes første mann, Johan Karl Johannesen døde 1876 i Norge. Ellen emigrerte i 1882 med sine to døtre. Hun giftet seg året efter med John Johnsen Vick, født 1823 i Østerdalen i Norge.

[Erik Joseph Larsen var en direkte efterkommer til Joen Peersen Huas Drabeng, sønn til Per Huas].
<-- TilbakeNeste -->