Drabeng Jogården Huasgården Herreorrit Fastdalsøra Skolen på Fastdalsøra Krigen
John Erik Olsen (f. 1852), kjent som "Gammel Jo", sønn til Ole Lars Johnsen og far til Peder Jonsa og Johanna - I FT 1900 var John Erik Olsen (f. 1852) og Anne Kathrine Pedersdatter (f. 1853) på Jogården med deres barn: Ole (f. 1881), Peder (f. 1883), Beret (f. 1885), Johanna (f. 1887), Anne (f. 1889), Marie (f. 1891) o Laura (f. 1893). Alle har lappisk som språk. Gammal Jo

Fielbma huset

Litt historikk omkring Myrslett

Myrslett Gr. Br. nr. 99/11 i Lyngen

Litt historikk omkring -Fielbmahuset og eiendommen Myrslett.

Huset som står oppført på denne plassen kan være bygd på siste halvdel av 1800 tallet. Johanna Reiersen som ble født Olsen og historikken her følger henne.

Johanna giftet sig med Hans Reiersen fra Årøyholmen og bodde en periode sammen med Johannas foreldre i dette huset (Jo-gården) som da var oppført på eiendommen 99/1. 10, nå kalt Bergmo. Omkring 1905 fikk ho Johanna og han Hans Reiersen en "jordlapp", utgått fra 99/1.10 slik att de kunne livberge sig med kombinasjon av fiske og husdyrhold. Denne overdragelsen ble sannsynligvis gjort av Johannas foreldre, såkalt "papirløst" da de først i 1933 offesielt fikk fradelt, kjøpt og skyddet eiendommnen Myrslett i Fjelma.

Fielbma Johanna og Hans Reiersen framfor huset med Anny og barnbarn.
 

Odelsønn Peder Johnsen, overtok 99/1.10 (Bergmo) etter sine foreldre som også var foreldre till Johanna, altså var ho Johanna og han Peder søsken. John Erik Olsen var far til bl.a. disse to, og det var muligvis han som bygde dette huset etter att han giftet sig 22.06.1880 med Ane Katrine Pedersen.

Peder Johnsen giftet sig med Petra Jørgine Simonsen i 1915 og samme året fikk de sin første og eneste sønn som de ga navnet Peder Parelius som senere tok etternavnet Lyngdal og brukte fornavnet Parelius. Petra og Peder Johnsen bygde sig eget hus etter at de giftet sig og etter hva historien forteller kan Peder Johnsen's foreldre på sine gamle dager også ha flyttet in i det nye huset sammen med dem slik at ho Johanna og han Hans Reiersen fikk "Fjelmahuset" for sig selv og sine barn og som senere gjorde det mulig for dem å flytte huset fra "Jo-gården" til plassen Fielbma.

Parelius giftet sig med Margit Olsen 23.12.42 og de er foreldre til bla. til undertegnede, Alvin Lyngdal som 25.03.1970 giftet sig med Anne-Elise Eriksen, datter av Gudrun som var født Bjorheim på Jæren i Rogaland og som gifet sig med Sigurd Eriksen fra Årøybukt 14.11.49.

"Fjelmahuset" eller Jo-gården som den også ble kalt, ble revet og flyttet fra stedet som i dag kalles Bergmo, og til Fielbma etter at eiendommen formelt ble overtatt omkring 1933. Alle barna til Johanna og Hans Reiersen ble født i dette huset før det ble flyttet til Fielmba. Om det var han Jon Erik som først bygde dette huset omkring 1880, er huset ca. 115 år. Sannsynligvis er det enda eldre da det kan tenkes at han John Erik bodde sammen med sine foreldre også etter at han ble gift med Ane Katrine Pedersen i 1880.

Far til John Erik Olsen, Ole Lars Johnsen, ble gift med Berith Eriksdatter 20.10.1850. Etter hva vi kan forstå av historien og det som har blitt fortalt av eldre folk i bygda, er sannsynligheten stor for at det var han Ole Lars og ho Berith som bygde dette huset som nå står oppført i Fielbma og som da kan være rundt 140-50 år gammelt og bygd av handøkset "russe eller reisatømmer" -og som sannsynligvis i dag er det eldste huset i bygda og i dette området. Vi må ta forbehold om eventuelle feil da våre kilder till disse opplysningene ikke utelukkende bare er offentlige kilder men også baset på på private samtaler og private "anetavler" som bl.a. tidsfester årstallene som framkommer.

Historikken er skrevet like etter og i forbindelse med vår, - Anne-Elise og Alvin Lyngdals kjøp og overtakelse av eiendommen Fielbma/Myrslett sommeren 1993 av Johanna og Hans Reiersens arvinger representert ved advokat Tore Pedersen, Tromsø.

Alvin Lyngdal 2005-07-18