Home Oladalen Drabeng Koppangen Elvejord Årøy Lyngstadlandet

The name Drabeng

The name Drabeng is unique among Norwegian gårdsnavn; a search for "Drabeng" in the standard work, i.e. O. Ryghs series "Norske Gaardnavne" (18 vol.), gives one result (try it).
99. drabeng. udt. dra:2bæng; ogsaa hørt dra:2bænk, bænken">dra:2bænken (kvænsk Modifikation?). -- Drob Eng 1723. [Drapeng 1776]. Enestaaende Navn, som formodentlig har sin Grund i nogen tilfældig Begivenhed. vol.17, p.158
Mera -->