Home Oladalen Drabeng Koppangen Elvejord Årøy Lyngstadlandet

Navnet Koppangen

Just Knut Qvigstad (1853-1957) skrev at gården Koppangen var en "lappisk Rydning". Navnet Koppangen skulle i så fall ha oppstått av Goppe, samisk for en bukt som i en norrøn forvrengning (over den norrrøne -angen endelsen vi finner i fjordene i Sør-Troms) kan ha blitt Koppangen. Goppe hengde med fra det tidligere lokale talespråket, lappisk. Min tippoldefar kaltes for eksempel Goppi Hanno. Koppangen som navn kan opprinnelig komme fra norrøne navneformer, dette til tross for den dominerende lappiske bakgrunnen.
Mera -->