Koppangen De første bygslerene Koppangen 1801 Koppangen 1865 Koppangen 1875 Koppangen og krigen Posten i Koppangen

10 år senere vid folketellingen i 1875 har Koppangens befolkning øket til 34 personer. De forskjellige gårdene har nu fått nr.

Koppangen d har i 1875 fått nr 204. Nu bor det 8 personer på gården. Hans og Elen og deres 6 barn mellom 20 og 8 år gamle. Denne gård ligger midt i Koppangen på yttersiden av lille Koppangselven.

Tørrfisk og fiskeeutstyr ca 1980

1875 Koppangen nr 205 bor det 10 personer. I hushold nr 1 bor Josef Mortensen som nu er 26 år. "Husf's moder" Eva Mikkelsdatter, enke, (1830) "hjelper sønnen" mens husf's søster, Ragnhild Birgitte Mortensdatter (1854) hjelper sin bror. Eva Alette Mortensdatter er 9 år gammel og hennes lillesøster Elen er bare 6. Deres brødre Henrik 14 år og Morten 10 år finns også i husholdet. Hushold 2 består av husfader Ole Mikkelsen (1852) fisker, og hans kone Ane Mekine Mortensdatter (1852). Ekteparet er både 23 år gamle. De har ingen barn.

1875 Koppangen gård nr 203 finns det 9 personer fordelet på 2 hushold. Jordbruker, selveier og fisker Georg Henriksen bor her med sin kone Elen Andrea Andersdatter. Døttrene Georgine (1857) og Beret Marie (1858) hjelper sine foreldre. Ole Hans (1861), den eldste sønnen er 14 år. Den yngste sønnen Knut Gams (1869) er bare 6. I hushold 2 bor Ole Olsen, enkeman. Han er husmand, fisker og jordbruker. Han har en datter Oline Olsdatter (1863) som er 12 år gammel og en sønn på 5 år Hans Olaus.

1875 Koppangen gård nr 203 er bebodd av jordbruker, bygseleier og fisker Henrik Henriksen (1835) og hans kone Ane Eriksdatter (1829). De har en datter, Ane Helene (1866) og to sønner Erik Andreas (1868) og Henrik Marinius (1872). På gården finns ytterligere ett hushold bestående av Hans Nilsen (1805) og hans kone Elen Larsdatter (1805). Hans Nilsen forsørger sig med å knytte fiskegarn. På denne del av gård 203 bor det 7 personer i 1875.

Aud i Oladalen