Koppangen De første bygslerene Koppangen 1801 Koppangen 1865 Koppangen 1875 Koppangen og krigen Posten i Koppangen

Året er 1801 og det er folketelling i Koppangen.

Det fanns to husholdninger, med 15 personer. Peder Pedersen er 50 år gammel. Han er "gaardman" og blind. Hans kone er Synnev Sørensdatter også 50 år gammel. Deres 3 gutter (Niels 25, Søren 23 og Lars 16) er alle ugifte. Den eldste sønnen Niels er "helseløs". De har en fosterdatter Marit Rastesdatter og videre en tjener Elen Jonsdatter.

Navnet Peder Pedersen kjenner vi igjen fra bygsel historien vedrørende Koppangen. I 1729 fikk Peder Olsen qven (alltså "ikke lappsk") bygsel. Denne overtogs av hans sønn Peder Pedersen i 1759. Johan Pedersen (kanskje en bror) tok over i 1762 og i 1768 igjen en Peder Pedersen. Vid folketellingen i 1801 finns det alltså en Peder Pedersen som er 50 år gammel i Koppangen. I 1768 var han 18 år gammel. Dette bør være den samme som tok over bygselen i 1768. Skyldsettning ble gjordt i 1771 og Koppangen ble solgt av danskekongen til Georg Wasmuth i 1787. At Pedersen navnet finns her får mig å tro at dette husholdet fanns i Koppangen og at vi har å gøre med de samme Pedersen som forekommer som tidlige bygslere. Dette husholdet bør være Koppangen bnr. 2, Skaidi.

I det andre husholdet er Niels Jenss. Borch husbonde. Han er 42 år gammel og er gift med en ung kone Dorthea Jeremiad., 25 år gammel. Det er begges første ekteskap. De har en sønn og en datter. Knut Gambs 3 år og Anne Grethe 2 år. Videre finnes det 3 tjenestefolk, Berret Guttormsdatter 29 år, Inger Larsdatter 20 år og Karen Johannisdatter (11 år). Marit Johannisdatter er enke efter sitt første ekteskap og er 80 år gammel og inneboende.

Både de manlige huvudpersonerna og også den eldste, helseløse sønnen till Peder Pedersen er utmerkte som lappefolk. Kvinnene og barnene er ikke gitt noen etnisk tillhørighet. Dette husholdet må være Koppangen bnr.1 som er Rastenes. Navnene på beboerne får mig å dra denne konklusjonen.

Aud i Oladalen