Koppangen De første bygslerene Koppangen 1801 Koppangen 1865 Koppangen 1875 Koppangen og krigen Posten i Koppangen

Brevhuset i Koppangen ble først opprettet 1. okt 1919 og den som hadde hand om det var handelsbestyrer Jens Johansen. Han satt med ansvaret i to år da handelsmann og ekspeditør Edward O. Johansen Engenes tok over den 1. okt 1921. En Engenes hadde kommet fra Finland ned Skibotndalen og ryktesveien har jeg hørt at flykten fra Finland var ganske så dramatisk. Engenes slo seg ned på østsiden av Lyngenfjorden. I 1921 så har vi alltså en Engenes i Koppangen. To år senere den 1. juli 1923 tar min Bestefar (morfar) dampskipsekspeditør Hans Kristoffersen over.

Etter 20 år, alltså den 1. okt 1943 forandres navnet fra Koppangen brevhus til Fagerborg poståpneri (i Lyngen herred, Troms fylke, under Tromsø postkontor) med et lønn på 200 kr for det som återstod av året og 540 kr for 1944. Om det er okkupasjonsmakten eller postens egen interne modernisering som ligger bak navneforandringen sies ikke.

Då Hans Kristoffersen med familie tvangsevakuertes til Rødsand på Senja så var jo Nord-Norge øst for Lyngen avfolket. Det behøvdes ikke post leveranser lenger. Poststedet åpnet igjen 7. sep 1945, da Hans Kristoffersen med familie kom tilbake til et totalt søndersprengt hus.

1956 ble navnet forandret til Koppangen i Lyngen og 1964 ble poståpneriet Koppangen i Lyngen lagt ned den 1. april (av alle mulige datum). Ny postadresse 9060 Lyngseidet.

Aud i Oladalen