Home Oladalen Drabeng Koppangen Elvejord Årøy Lyngstadlandet

Holmens herligheter

Årøyholmen er Lyngenfjordens perle på mange måter Mera -->

Bjørn på Bonken

Det aller tidligste holdepunktet vi har dokumentert meneskelig aktivitet på Årøyholmen er bjørnebegravelsen på Bonken. Mera -->

Føre 1700

Årøyholmens strategiske beliggenhet midtveis i Lyngenfjorden, rakt utenfor stuevinduene på Drabengslandet og Fastdalen, var tidligt utnytted av makthaverne Mera -->