Årøy Holmens herligheter Bjørn på Bonken Årøy føre 1700 Handelstedet Knut på Årøy Jens Olsen Ole Hage Jens Wasmuth Wennberg

Når man kom seilende eller roende inn Holmevågen for omtrent 150 år siden, for å selge sin fisk, for å handle eller bare for å treffe folk og spørre nytt, så møttes man av et blomstrende og levende handelshus. Kaien hvor man fortøyde båten var imponerende 36 meter lang. Så på vei mot kramboden løfter man blikket og ser seg omkring. Det finns minst 8 store byggninger og flere mindre som alle hørte til handelshuset. Det som mest forbauser en er to store beboelseshus, men også de forskjellige driftsbyggningene, blant annet et "tranbrenneri", en "arbeidsstue", en krambod, et pakkhus og et fjøs.

Det er selvhushold som råder og for å drive en såpass omfattende virksomhet, som man gjorde på Årøyholmen, så må man ha arbeidsfolk, drenger og tauser av forskjellig valør. Mange av mine anmødre og anfedre hadde sitt første betalte arbeidd presis her på Årøya. Min bestemor (mormor) arbeidet med torv under første verdenskrig. Døving gjorde forretninger med Kåfjord kobberverk og min bestemor arbeidet for Døving som solgte torv til gruveselskapet. Det var ikke så mye brensel på fjellet der gruvedriften pågikk. Torven som man tok på Holmen kom godt med. Att handelstedet også tjente som en møtesplass for unge mennesker som søkte seg en livsledsager vet vi. På 1830 tallet så gifter seg en av mine anfedre med en kvinne som er oppdratt hos lensmann Ekroll på Karnes. Disse to unge mennesker trefftes på Årøyholmen som var deres arbeidsplass. Giftermålet finner sted kort tid før barnet blir født. Det opprørende er at denne mannen allerede har 2 barn med 2 andre kvinner fra før.

Tjenere behøver både mat og husrum og det gjør også eierne av handelshuset. Et jordbruk av anseelige dimensjoner målt med datidens målestokk hørte til. Fjøset var 11 m langt og 7 m bredt og hadde en utvendig kjørebro opp til høiloftet. I stallen var det plass for to hester.

HavnesHavnes handelssted

Sammenlignet med de store handelshusene i Nord-Norge så var Årøyholmen et lite handelssted, men det sto ikke etter hverken når det gjaldt komfort eller lyx. Om det vittner brandtaksterings protokollet fra 1867-->.

Aud i Oladalen
20130708