Årøy Holmens herligheter Bjørn på Bonken Årøy føre 1700 Handelstedet Knut på Årøy Jens Olsen Ole Hage Jens Wasmuth Wennberg

I 1750 årene kom Jens Olsen, født på Bessebostad i Trondenes, til øya. Han bygslet Årøyholmen som da hørte til Karnesgodset. Han giftet sig med Sissel Nilsdtr Borch som var enke etter Knud Gamst. Dette var en vanlig måte å erverve eiendom på, man giftet sig med en enke.

Jens Olsen brukte også Hage som etternavn. Han må ha vært en aktet mann. I 1756 ble han opnevnt som kirkeverge for Lyngen kirke. Jens Olsen føresto nyreisinga av kirken på Lyngseidet i 1770 åra. Proprietær Hysing gav 40 tylfter tømmer til dette kirkebygget, men det fanns også egne penger, "316 rdl. 2 mrk. og 11 skilling" som er i førvaring hos Jens Olsen. Jens Olsen var aktiv på Årøyholmen i ca. 30 år. Han døde i 1785 og er begravet i nordre kors i kirka.

Skifte etter Jens Olsen Hage hølls 1786. Hans arvinger er enken Sissel Nilsdtr Borch med barnen Knud Gamst Hage, Nils Jensen Hage og Anna Martha Hage gift med Hans Peder Figenschou fra Nordtiosen. Ole Jensen Hage, som overtok etter sin far, er ikke nevnt i skiftet.De 4 barn til Jens og Sissel var,