Årøy Holmens herligheter Bjørn på Bonken Årøy føre 1700 Handelstedet Knut på Årøy Jens Olsen Ole Hage Jens Wasmuth Wennberg

I 1780 overtok Ole Jensen Hage bygselen på Årøyholmen fra sin far. Hans far Jens Olsen hadde også øverdratt ombudet som kirkeverge til sønnen Ole.

Ole Jensen Hage er gift (1789) med Marit Juul. De døper sin sønn Knut den første påskedag 1783. Neste barn, Jens, ble døpt i august 1787 og i 1789 døpes Cecil.

At Årøya fortsatt er av sentral betydelse i Lyngen framgår på olike sett.

I følge oppgaver fra 1784, 1807, 1814 og 1836 var det da disse handelsteder med gestgiverier i Lyngendistriktet: Jøvik, Kobbenes (Kjosen), Lyngseidet, Skibotn, Årøyholmen og Djupvik.

I 1798 fikk Ole gestgiveribevilgning. Indskrænket rettighet till utsjenkning av øl på Årøyholmen ble bevilget fra 1807-1814.

Holmen har alltid varit ett naturligt stoppested for forbiresande, icke bare Major Schnitler. Svensken Johan Erik Forsström, magister i filosofi, besøkte Lyngen år 1800. På tur mot Fugleøya lander hans selskap på Årøyholmen, en øy som "ej hade annet navn en Saari" (øy), for å hente ved. Det er presis slike overtramp som Ole Jensen Hage klager over hos fogden og som ledde til at øya blev fredlyst.

Årøy fredlyst

Øya blir fredlyst, første gang 1805 og igjen 1821 eller 1822. Fredsløysingsdokumentet som Ole Jensen Hage lå bak ved sin klage til fogden, finns gjengitt fullstendig i en upublisert minnesantekning av Paul Årøy og lyder:

Utskrift av pantebok nr. 1 (1745-1808) for Troms sorenskriverembete.

Jacob Tuellin Thams Kongens Foged over Senjens og Tromsøe fogderi Gjør Vitterlig: at, da gestgivere Ole Jensen Hage som etter lovlig Bøxelseddel bruger og bebor Matr. No. 13 Aarøen af skyld 18 m Fiskes Leye i Carlsøe og Lyngens Tinglaug, for mig muntlig har andraget hvorledes han ofte på en svigelig maade bliver førnærmed av uberettigede Personer i de Herligheder som er han overdraget til Brug og Benyttelse på benevnte gård Aarøen, og i saadan Henseende forlangte denne Gaard under Lovens Beskyttelse Fredlyst; saa er det jeg hervid i Kongens Høye Navn Fredlyser bemeldte Gaard Aarøen Matr. No. 13, skyldene 18 m Fiskes Leye beliggende i Carlsøe og Lyngens Tinglaug, Tromsøe Fogderi, for alle utilladelige Anmasselser og Ocupationer, det vare sig enten at tage Brænde, Løv, Græs, Multe Bær, Eg, Dun, Fier, eller att skydte Fugle og ellers av allt andet av hvad navn nævnes kand, som dertil med rette Ligge, Lovlig, da den eller de som herimod handler, maa vente att blive sagsøgte og straffet som Lovs og forbuds Øvertræder.

Saaledes utstedes denne Fredlysning til Bekientgørelse af Tinget og på andre førnødne Steder, under min Haand og Embeds Seigl.

Tiingstedet Kaabbenes den 27ende September 1805

J. T. Thams

Paul Aarø, som bodde på Årøy under mange år, skriver at han minns fra sin oppvekst under 1930-tallet at disse bestemmelser ble betraktet som rettskraftige, något de antageligen var.

Neste eierskifte finner sted 1815 så Ole Jensen Hages tid som handlare blir 35 år.

Aud i Oladalen