Årøy Holmens herligheter Bjørn på Bonken Årøy føre 1700 Handelstedet Knut på Årøy Jens Olsen Ole Hage Jens Wasmuth Wennberg

Nu kommer vi til den siste handlende på Årøyholmen. I 1860 giftet sig Samuel Georg Simon Wennberg, Årøyholmen, 24 år, med Jensine Margrethe Kiil, 26 år, fra Dybvig. Samme år fikk Samuel og Jensine helften av gården Årøyholmen i gave fra Jens Wasmuth.

Fra 1868 hadde Årøyholmen anløp av rutetrafikk. 1867 bildades Tromsø Amts Dampskibsselskap og Årøyholmen ble poståpneri. En poståpner hadde lønn mens en expeditør ikke hadde det. Køpmann, dampskibsexpeditør og poståpner var Wennberg.

SGS Wennberg var også politiskt aktiv:

Han døde 1908. Wennberg var den siste riktige handelsmannen på Årøyholmen. Morten Ane brukte snakke om Wennberg.