Årøy Holmens herligheter Bjørn på Bonken Årøy føre 1700 Handelstedet Knut på Årøy Jens Olsen Ole Hage Jens Wasmuth Wennberg

At Årøyholmen opptar en sentral plass i Lyngens tidlige historie har blitt mere og mere klart for mig jo mere jeg har satt mig inn i min egen bakgrund i Lyngen. Det aller tidligste holdepunktet vi har dokumentert menneskelig aktivitet på Årøyholmen er bjørnebegravelsen på Bonken. Siden bjørnen var hellig i den førkristne samereligionen, så betyder dette at samer fanns i Lyngen i Drabengs nærområde og utøvde sin religion her.

I hennes hovedfagsoppgave i arkeologi, Universitetet i Tromsø (1996), skriver Ragnhild Myrstad:

Sommeren 1961 foretok Povl Simonsen [og Ruth Tringham] en utgravning av en bjørnegrav på Bunkholmen [Bonken], som ligger like sør for Årøya i Lyngenfjorden. Gravplassen ligger i en liten bergvegg på vestsiden av holmen. Bergveggen er tre meter høy, og ligger vid foten av ei storsteinet ur. Beinene ble funnet under en stor steinblokk. Det viste seg at det hadde vært et større hulrom under steinen. En stein var sklidd ut og hadde forårsaket at dekksteinen var falt ned, slik at hulrommet besto av to trekantede åpninger. I følge utgravningsrapporten inneholdt graven et bjørneskelett og et menneskeskelett. Menneskeskelettet lå på venstre side med føttene inn mot fjellveggen. Det eneste som manglet var kraniet, ellers var skelettet komplett. Utgravningen var vanskelig fordi laget var klemt sammen under den nedfelte blokken inn mot midten. Tett inntil mansskelettet lå et bjørneskelett i motsatt retning (Top.ark. Rapport Simonsen 1961). Beinene fra denne utgravningen befinner seg ved samisk etnografisk magasin på Tromsø Museum.
Den osteologisk undersøkelse visste at graven inneholdt bein fra tre bjørner. Slik materialet foreligger i dag, finns det ikke menneskebein blant beinene som ble innlevert. Derimot er det et relativt intakt bjørnekranium, et mellomfotsbein som har patologiske forandringer. Et kraniefragment har skjæremerke som er tilført da man har skilt hodet fra kroppen. Beinene er i god stand og har tydelige merker etter margspaltning. Ut fra tabellen som er utarbeidet, kan en se at bein fra alle deler av bjørnen er representert, men ikke alle individuelle deler fra de tre bjørner er lagt ned.

Funnet av de tre forskjellige bjørner i bjørnegraven på Bonken er C-14 datert til 650-780 e. Kr (Guttormsen side 172), alltså til yngre jernalder (600-1000).

Margspaltning viser til at vid bjørnefesten så har man splittet ben for å få suge i seg benmargen. Så kunne det gå til når våre forfedre festet for ca. 1300 år siden.

I samenes religion var bjørnen hellig og skulle derfør behandlas med den respekt som det hellige krever. Man ansåg videre at naturen var besjelet, noe som Lyngens 23 hellige fjell og mange offerplasser (seider) står vidne til.

Aud i Oladalen

Den siste hedningen i Lyngen

The story of Bonki, "the last heathen in Lyngen", is well-known. Myrstad (1996) re-tells it by quoting Simonsen (Top.Ark. Rapport Simonsen 1961) who had heard it locally. This is the way with proper stories:

Bonki var same, og bodde som gammel mann alene på sin holme. Det var på den tiden da kirken sto på Karnes [dvs 1730tal] og foran kirkedøren sto gapestokken. Den gang var det lovpliktig å gå i kirke på söndagen. Bonki var hedning og kom naturligvis ikke i kirken. Presten sendte bud etter han flere ganger uten at det hjalp. Så sendte presten lensmannen, og han tok Bonki til kirken om søndagen, og lot han stå i stokken. Dette glentok seg tre søndager på rad. Så sa Bonki "Nå har jeg vært nok i kirke for min tid," og han dro hjem til sin holme, og folk lot [han] være i fred der. Noe senere kjente Bonki at han snart skulle dø. Det var ingen i Lyngen som kunne eller ville begrave han etter hans tros ritualer. Bonki innredet da selv sin grav, og da han kjente døden nærme seg, la han seg i graven og der døde han og ble liggende.

Think of Bonki when you visit Årøy: put in the stocks three weeks in a row for not attending the missionaries' church, dying alone on his tiny island in the grave he had had to prepare for himself. See Silja Somby's film Bonki.

johnB
Updated 2014