Årøy Holmens herligheter Bjørn på Bonken Årøy føre 1700 Handelstedet Knut på Årøy Jens Olsen Ole Hage Jens Wasmuth Wennberg

Den neste handelsmann på Årøyholmen var Jens Kåsbøl Wasmuth. Han var sønn av Ulrik Wasmuth som druknet sig i Karnesbukta 1801, kanskje i forbindelse med ett mord.

Hur kom det sig at den unge Jens Kåsbøl fikk skøte på Årøy eiendommen i 1815? Helt enkelt darfør at Wasmuth og Hagen familjene var ingifte. Jens eldre bror, Georg Henrik Wasmuth, var gift med Nille Cathrine Figenschou, datter av Ole Jensen Hages søster, Anne Marthe Hage, og Hans Peder Figenschou. Og Rasmus Hagen giftet sig med Jens mor, Ulrik Wasmuths enke, i 1806.

Skiftet tok plats først i 1823, og for dette betalte han sin stefar Rasmus Hagen 500 rdl. Jens fikk gestgiveribevillning på Årøyholmen 1820, med indskrænket rettighet till utsjenkning av øl fra 1820 - 1836, og han drev handel der til 1860. Han døde 1873, 80 år gammel. Han hadde da vært handlare på Årøyholmen i 45 år. Det finns nu en ubrudt historie av minst 120 års handelsvirksomhet på øya, fra Knud Gamst som omnevnes som handelsmann omkring 1740, over Jens Olsen Hage og Ole Jensen Hage til Jens Kåsbøl Wasmuth som sluttet sin handelsvirksomhet 1860.

Under Jens Kåsbøl Wasmuths tid (1839) slapp russerne in i Troms og Senjen på samme måte som de tidligere hadde i Finnmark. Handel med russerne var først bare tillatt på Lyngseidet, men fra 1. april 1876 ble russehandelen også tillatt på Årøyholmen og i Djupvik. Lagen seier at det i tidsrummet 1. juli till 15 august var fritt att handle med "rå fisk enten for penge eller mot følgende varer: fiskeredskaper, hamp, jern, korn, mel, gryn, salt, seilduk, tjære, taugverk og trematerialer". Denne relative handelsfrihet i området hadde positive konsekvenser for lokalbefolkningen. Det røde tømmeret i Fielbma huset--> kan nok, som Alvin tror, være russetømmer, som just kjennetecknes av sin något rødare ton.