Årøy Holmens herligheter Bjørn på Bonken Årøy føre 1700 Handelstedet Knut på Årøy Jens Olsen Ole Hage Jens Wasmuth Wennberg

Omkring 1740 høres talas om Knut på Årøy som muligvis den første handlende i Lyngen. Det er Knud Gamst, barnbarn til Torben Reiersen Gamst, sogneprest til Loppen. Han gifter sig med Sissel Nilsdatter Borch som er barnbarn til Holger Danefer. Det er Knud Gamst som i 1745 blir oppnevnt som formynder for Joen Huvas fire omyndige barn.

Knud Gamst er en av de "laugrettemenn" som skriver under Major Peter Schnitlers grenseførhørsprotokoll. Retten treftes i "Diubvig i Løngens Fiord d. 26. octbr. 1745." Så handelsmannen på Årøyholmen, Knud Gamst, tar sin del i Lyngens styre og stell. Major Schnitler overnattet på Årøyholmen på vei fra sitt grensekommisjonsarbeide 1743 på grunn av dårlig vær. Man kan nog anta att han overnattet hos handelsmannen, den samme Knud Gamst. Knud Gamst opererte som handelsmann et par decennier på Holmen.