Home Drabeng Early 1700s Drabengs første bruker Per Huas find Joen Peersen Huas' family Jens Jensen's family

Tidligt 1700 på gården Drabeng i Lyngen

I Lyngen på gården Drabeng är min pappas släkt registrerade som brukare i den förste matrikkelen (lista över jordeiendommer) från 1723. Även min mors familie kommer från Drabeng. Min mormor växte upp på Herrårret och min mamma föddes där. Mamma var 2 år gammal då familien flyttade till Koppangen.

Drabeng begynnes "uden fra Kuenesset, og streker sig saa ud til Fastedals Elfven. Den er temmelig tungvunden, dog Brendeved til förnödenhed. Til Fiskeriet er den som de foregaaende. Paa jorden Kand födes 2 Kiör 4 Smaler og ansettes for Landskyld 0-1-0 og brukes av Per Hujas."

Fra Kunes og til Fastdalselva bedömdes det at man kunne fö to kyr og fire sauer. Jeg vet ikke hvor mange kyr og sauer dette gamle Drabeng fra Kunes til Fastdalselva födde etter krigen da alle drev med gårdsbruk. Det dreide seg nok minst om ca. 20 kyr og 50-60 sauer.

Vid tiden for matrikuleringen, alltså 1723, eides godset i Troms fogderi av familien Irgens, etterkommere til Jochum Jurgens som ble adlet til Irgens. En svoger til denne, baron de Petersen, kjöpte hele godset 1713. 1751 kjöper Johan Christian Hvid hele godset. Hans far Michel Hvid forvalter det hele fra Karnes. Nu var jorden i Lyngenfjorden i norsk eie. Alle bönder i Lyngen var leilendinger eller bykselmenn som de også ble kalt.

Mer enn 100 år etter at denne förste matrikkelen ble nedtegnet kunne Lyngsväringen eie den jorda han bebodde og brukte. Per Hujas på Drabeng i år 1723 betalte nok sin årlige jordleie.

Aud i Oladalen