Home Drabeng 1800-1850 Drabeng in 1801 Ole Olsen Årøy's family Drabeng in the 1860s Drabeng in the 1870s

Først omkring 1845 begynte salg av eiendommer til de brukerne som faktiskt bodde og arbeidet på jorden. Det tok et antal år før Lyngsværingen i gemen eide sin egen jord, den jord der han var født og der han levde. Foreningen for Leilendingsvesenets ophevelse i Skjervøy begynte å selge jord til bygselmenn fra ca. 1851, mens Rasmus Hagens dødsbo solgte jord fra ca. 1845 til sine bygslere i Lyngen. Hvordan dette gestaltet seg på Drabeng vet jeg ikke.

Gården Drabeng grn. 99. L.nr. 208

Drabeng bnr. 1 av skyld mrk. 1,24

Joseph Andersen, 2 x tip til Aud på Berlottes side, kom fra Lyngsdalen eller Oxvig. Han bygsler på Drabeng fra 1808. Noe senere, fra 1812, fikk brødrene Jon Olsen og Ole Olsen bygsel. Begge er 2 x tip til Aud. Den siste som bygsler jord på Drabeng føre 1850 er Lars Nilsen. Dette hender 1815.

I 1836 var disse ilagt att betale leding:

Tre andre var fritatt på grund av fattigdom. Gården ble utskiftet i 1834.

Drabeng bnr. 2 av skyld mrk. 1,15

I 1838 så bygsler Ole Pedersen fra Elvejord denne eiendommen fra madam Lyng. Ole Pedersen er far til Marit Olsdtr (Huas Marit). Marit giftet seg med Ole Henrik Olsen (Oulok). Ole Henrik har en uekte sønn Hans Olai (Råko), som bor på Drabeng. Råko's mor var Anna Marie Andersdatter. Ole Henrik Olsen er tydelig en mann både uten gård og grunn om man ser til hans mange addresser. Både Drabeng, Årøyholmen og Koppangen finns nevnt.

Drabeng bnr. 3 av skyld mrk. 1,28

1831 Bygsel til Jens Larsen.
1837 Bygsel fra R. Hagen til Lars Andersen. Kår til Anders Larsen.
1850 Arvelodd i R. Hagens bo til Albr. Rasch.

Drabeng bnr. 4 av skyld mrk. 1,69

1830 Bygsel fra R. Hagen til Erik Eriksen (Kangas). Oldefar til Helene Birgitte.
1846 Auksj. skj. til Erik Andersen (den ukjende) for 89 spd.
1850 Skifte etter Erik Andersen til enken Anne Eriksdtr. m/arvepant til barna Erik, Elen, Anne og Berit. (Anne Eriksdtr. er datter til Erik Eriksen og Anne Pedersdtr.)

Drabeng bnr. 5 av skyld mrk. 1,11

1846 Auksj. skj. til Isak Isaksen for 45 spd

johnB