Drabeng Jogården Huasgården Herreorrit Fastdalsøra Skolen på Fastdalsøra Krigen

Fastdalsøra: Drabeng bnr. 4

År 1916 kjøpte Nils Edvardsen Fastdalsøra, hvor han byggde et ganske rommelig hus for sin voksende familie. Familien hadde tidligere bodd i Årøybukt tilsammen med Nils Edvardsens foreldre. Nils hadde tilsammen med Morten Mortensen kjøpt eiendommen Lunde/Fastdalsøra. I dag er det Nils Edvardsens arvinger som eier Fastdalsøra.

Lunde: Drabeng bnr. 6

Lunde Morten Mortensen in front of Lunde.
 

Lunde ble utskilt fra Fastdalsøra (bruksnummer 4) til Morten Mortensen i 1905 i følge "Gårdshistorien", alltså 10 år før Nils Edvardsen og Morten Mortensen kjøpte eiendommen. Kjøpet av Fastdalsøra/Lunde fra Giæver (Giæver egde eiendommen pga. skyldsettning) gjordes 1916. Eierforholdene, det vil si om man var selveier eller om man bygslet den jord man brukte, skiftet karakter under historiens gang, men menneskene med senere Lundeanknytning var de som hadde bodd lengst på plassen. Da Erik Erikson Kangas kom til Lyngen 1788 som 4-åring, så vokste han opp hos forfedrene til disse menneske og deres etterkommere. I dag er det Morten Mortensens arvinger som eier Lunde.

Aud i Oladalen