Home Drabeng Early 1700s Drabengs første bruker Per Huas find Joen Peersen Huas' family Jens Jensen's family

Varfor flyttade Jens Jensens barn till Drabeng?

En spekulation

Warning! Delar av berättelesen är rena spekulationer. De står i kursiv så.

Det var en gång en qven som hette Peder Olsen som bygslade Koppangen. Han har en son vid namn Ole Pedersen och en vid namn Peder Pedersen. Peder Pedersen bygsler i Koppangen. Peder Pedersen har i sin tur en dotter Eli.

Under tiden bor Huas på Drabeng. Joen Huas dotter Marit Joensdatter gifter sig med Ole Pedersen som har flyttat til Kåfjord.

Det fanns en annan qven som heter Jens Jensen i Kåfjord, som gifter sig 1753 med Eli Pedersdatter, dotteren til Peder Pedersen i Koppangen. Hon fanns i Kåfjord på grunn av att farbroren Ole redan var där med sin familj.

Ca 1754 flytter Jens Jensen och Eli Pedersdatter til Manndalen, där även Ole Pedersen och Marit Joensdatter bor. Eli och Marit är två unga kvinnor från den andra siden av Lyngenfjorden. Ole Pedersen dör tidligt på 1760tallet. Det går inte så bra för Jens Jensen. Jens och Eli lämnar Manndalen för att flytta til Vannvåg våren 1763. Marit med sin son Jacob och baby Jens Jensen flyttar til hennes mans familj i Koppangen. Henrich och Peder Jensen är placerad hos Huas på Drabeng. Marit dör på Drabeng 41 år gammal i 1766 (fast det kan vare Marit som dör 1782). Den unge Jens dör 9 år gammal i Koppangen.

Nu har vi:-

Eli och Lars Jens. flyttar til deres brödrer på Drabeng under 1770tallet (hon confirmerades 1780, han 1783, både två med bostad Drabeng). Deres far och mor Jens Jensen och Eli Pedersdatter är döda eller urfattiga. Eli Jensdatter gifter sig med Henrichs frus bror i Oxevig.

Mera - notera att Peder Jensen har två tjänare på Drabeng med svensk/qvensk påbrå i 1801, dvs Erik Eriksen Kangas, från Tornedalen, och Barbro Pedersdatter, som har en far med ett svenskt-klingande namn, Peder Pedersson Staal. Peders far Jens Jensen var qven även om Peder Jensen noteras som lappe-folk i 1801 (har var uppvuxen som Huas, trots allt).

Ännu mera - Chaterina Jensen, gift med Hans Eriksen (Pelleg), var knappast barn til Jens Jensen och Eli Pedersdatter då hon föddes ca 1751, dvs ett par år innan Jens och Eli gifter sig (vi vet att Jens var en god kristen pga hans hjemmedöps aktiviteter) och då Eli var endast 14 år gammal.

johnB