På havet Fiskeren En fiskers dagbok Lofoten Finnmarka Kveitefiske Vinterfisket Boats
Amandus Amandus Haugli (til venstre) står på dekket og greier garn. Kristian i Elvejord tar seg en røyk, mens Nils i Elvejord, Kristians eldre bror, sitter i bakgrunnen og ser ut til å holde på med kavel.
 

Dagbøkene

Min Pappa førte dagbøker over sine daglige gørenden og ladenden. Disse løper fra 1956-1974. Han førte dagbøkene på båtene og vi får førstehands kjennskap om stormer og uvær. Sludd og sne og kuling av nordvest er stadig på menyen.

Mine kilder er min fars notater. Det finns en "Kassabok", hvor han holder ordning på økonomien og flere små notisbøker som min far førte dagligen. Disse notater rør hans gørenden og ladenden i hverdagen.

What's on this page?

For å belyse hverdagslivet til min Pappa, fiskeren, har jeg nedenfor samlet allt hjemmefiske som jeg finner nevnt i Kassaboken.

Pappa's attitude to fishing

Pappa var fisker. Når han ikke var på Lofoten eller Finnmarka så bedrev han hjemmefiske på Lyngenfjorden. Han var også småbruker men når jeg leser Pappas dagbøker får jeg en bestemt følelse av at fiskersysslan var mer gledebetont en bondesysslan for Pappas eget vidkommande.

Han førte også en "Kassabok", hvor han holder ordning på økonomien. Kassabokens tidligste notater er fra 1946. Kassaboken forandres over årene på samme måte som livet. Den forteller om rugmel og mais fra Tyskland (krigserstattning), om husbygget, om tørrfisksalg og når gårdsbruket blir større, om kjøtt og melkesalg.

Fisket

Finnmarka
Lofoten
Kveitefiske

Pappas Lofot og Finnmarks turer 1921-1964

1921 Første Finnmarkstur, våren. "Håpet" [1] Lars Simonsen
1922 Finnmark " "
1923 LofotenSmåbåt Knut Olsen
1924 " "Lerken" [2] Edvart Johansen
1925 " "Midnattsol" [3] Isak Nilsen
1926 " " "
1927 " " "
1928 " " "
1929 " "Atlanta" [4] Johs. Jensen
1930 " "Midnattsol" Isak Nilsen
1931 " småbåt
1932 " "Sarhella" [5] "Nils Kaspersen
1933 " "Pauline" Johannes Pedersen
1934 " "Gunnar" "
1935" "Veider" "
1936" " "
1937" " "
1938" " "
1939 " "Krystal" "
1940 " "Toralf" Jens Mikkelsen
1941 " " "
1942 " "Urd" Oskar Fagerborg
1943 " "Von" [6] Johs. Pedersen
1944 " "Von" Johs. Pedersen
1945 Evakuert, ikke Lofotreis
1946 Lofoten "Von" Johs. Pedersen
1947 " " "
1948 " " "
1949 " " "
1950 " " "
1951 " " "
1952 " " "
1953 " " "
1954 " "Karin" [7] Einar Larsen
1955 " "Luna" "
1956 " "Havgalla" "
1957 " "Luna" "
1958 " "Kosta" [8] Kr. Pedersen
1959 " " "
1960 " " "
1961 " " "
1962 " "Sigrid" Johan Nilsen
1963 " "Kosta" Kr. Pedersen
1964 "" "
  1. Lars Simonsens far, Simon Larsen på Herrårret, eide en båt som hette "Haabet", 43 fot, Bolind. 15 hk, bygd 1909, solgt 1924. Pappas første Finnmarkstur var med denne båten; han er 17 år gammel.
  2. "Lerken". Skipper, Edvart Johansen. Båten Pappa reiste med i 1924 har nok blitt kondemnert. Den båten med samme navn som byggdes på Lyngseidet 1955 må være en nybyggnasjon.
  3. M/K Midnattsol, 42,6 fot, bygd 1920, registrert 1927, Bolind. 40 hk, eier Toralf Nilsen, Nygård. Samme "Midnattsol", eier Isak Nilsen, Kalfaret, kjøptes 1927, kond. 1951.
  4. M/S Atlanta, bygd 1912, 46,6 fot, Alpha 28 hk, Skand. 55 hk, Johs. Jensen. Reg. sist 1968.
  5. M/K Sarhella, bygd 1907, Alpha 15 hk, ombyggd 1923, Brunv. 40 hk, 42 fot, solgt 1947. Skipper Nils Kaspersen.
  6. M/K Von, bygd 1912. Eier og skipper Johannes Pedersen, Heimdal 30 hk, omb.1936. Sk. Lysek. 50 hk, reg. sist 1960. Eieren, Johs. Pedersen var Pappas bror.
  7. M/K Karin, bygd 1925, 46 fot, Wichm. 25 hk, eier og skipper Einar Larsen, Skinnelv, solgt 1956.
  8. M/S Kosta, 47 fot, bygd 1905, Grei 26 hk, Nygrei 60 hk, eier og skipper Kr. Pedersen, Ura. Reg. sist 1962.
Aud i Oladalen