På havet Fiskeren En fiskers dagbok Lofoten Finnmarka Kveitefiske Vinterfisket Boats

Kveitefisket var sesongsbetonet i fjorden. Han fisket kveite i november, desember og januar, før Lofotfisket begynte.

Han fisket kveiten med garn. Jeg husker maskene som ca. 20 cm X 20 cm. Dette var 10 år før Pappa kjøpte kjeksen og installerte motor, altså rodde han med spiss båten.

Det framgår ikke exakt hvor han fisket kveitene, men hans senere dagbøker tyder på at det var de gamle, vanlige fiskeplassene. Strupen (dit var det kortest å ro), Reindalen, Klubben, Lyngstalandet og under fjellet (åpningsiden på Oladalen.com viser fjellpartiet).

Kveitefisket 1948 - 1949

Den første antegningen om hjemmefisket går tillbake til 1948-1949. Sesongen 1948-1949 dro han opp 25 kveiter på tilsammen 833 kg. Gjennomsnittlig vikt var 33,3 kg /kveite. Kveiten solgtes for kr. 2,29/kg.

Nov 18 1 st kveite 36 kg82,44 kr pluss lever for 2 kr
Nov 20 1 st kveite 33 kg75,57 kr pluss lever for 2 kr
Nov 30 1 st kveite 39 kg 89,31 kr pluss lever for 4 kr
Des 6 2 st kveite 57 kg 136,53 kr pluss lever for 6 kr
Des 6 1 st kveite 42 kg96,18 kr pluss lever for 3 kr
Des 15 5 st kveite 172 kg393,88 kr pluss lever for 13,20 kr
Des 22 2 st kveite 53 kg 121,37 kr pluss lever for 8 kr
Des 28 3 st kveite 112 kg 260,48 kr
Des 30 3 st kveite 72 kg 164,88 kr
Jan 8 4 st kveite 151 kg 341,21 kr
Jan 16 2 st kveite 66 kg 151,14 kr

Kveitefisket 1949 - 1950

Nov 24 1 st kveite 45,5 kg 104,20 kr
Nov 28 1 st kveite 25 kg 57,25 kr
Des 2 1 st kveite 35 kg
Des 3 1 st kveite 26 kg 139,69 kr
Des 5 1 st kveite 48 kg
Des 5 1 st kveite 22 kg 160,30 kr
Des 10 4 st kveite 98,5 kg 225,56 kr
Des 12 1 st kveite 64 kg
Des 12 1 st kveite 31 kg 217,55 kr
Des 17 1 st kveite
Des 19 1 st kveite 46 kg 105,39 kr
Des 22 3 st kveite 115 kg 263,39 kr
Jan 1 3 st kveite 105 kg 335,87 kr priset var 3,20 kr/kg

Kveitefisket 1950 - 1951

Des 12 1 st kveite 131 kg 332,74 kr pluss 10 kr for 20 kg hode
Des 14 1 st kveite 21 kg 53,54 kr

Kveitefisket 1951 - 1952

Des 5 2 st kveite 71 kg 2,54 180,34 kr pluss 10 kr for 2 st hode
Des 10 1 st kveite 14 kg 2,54 35,56 kr pluss 1 kr for 1 st hode
Des 15 1 st kveite 54 kg 2,54 137,16 kr pluss 8 kr for 8 kg hode

Kveitefisket 1952 - 1953

Nov 26 1 st kveite 48 kg 140,16 kr
Des 5 1 st kveite 24 kg 70,08 kr
Des 16 1 st kveite 50 kg 146 kr
Des 20 1 st kveite 59 kg 172,28 kr

Kveitefisket 1953 - 1954

Nov 21 1 st kveite 50 kg 136 kr
Nov 26 1 st kveite 22 kg 64,24 kr
Nov 28 1 st kveite 28 kg 81,76 kr
Des 3 1 st kveite 33 kg 96,36 kr
Des 18 2 st kveite 40 og 14 kg 157,68 kr
Des 21 1 st kveite 28 kg 75,92 kr
Aud i Oladalen