På havet Fiskeren En fiskers dagbok Lofoten Finnmarka Kveitefiske Vinterfisket Boats

Pappa hadde som 17 og 18-åring vært på to Finnmarksturer, 1921 og 1922. Han reiste med nærmeste naboen Lars Simonsen som førte "Håpet", 43 fot med en 15 hk. Bolind. "Håpet" eides av Simon Peder Larsen (mamma's bestefar og derfor min oldefar). Han bodde på Herrorrit. Båten solgtes 1924.

Finnmark 1956

April 16 Bilte hjemmefra til Svendsby.
" 17 Fra Svendsby kl. 13 på tur til Finmark.
" 18 til Havågsund kl. 8. Fra Havågsund kl. 5 til Honningsvåg.
" 19 fra Honningsvåg gikk vi til Båtsfjord. Lite fisk.
" 20 Ut fra Båtsfjord kl. 3. Op til Vardø kl 16.
" 21 Ligger i Vardø. Svart hav.
" 22 Ligger i Vardø.
" 23 Ut fra Vardø kl. 4. Op kl. 19. Til køis kl. 22. 4134 kg fisk.
" 24 Ut fra Vardø kl 4. Op kl. 14. 140 kg. Kuling av vest.
" 25 Kuling og sne av Nordvest.
" 26 Fortsatt kuling av N.vest.
" 27 Ut fra Vardø kl. 3. Op kl. 18. 286 kg fisk. Svart.
" 28 Ut fra Vardø kl. 5. Op igjen kl. 21. 517 kg fisk.
" 29 Søndag. Var på museum.
" 30 Ut kl. 3. Ferdig kl. 20. 250 kg fisk.
   
Mai 1 Ut kl 3.30. Op igjen kl. 12. Intet at drage.
" 2 Op kl. 2. Ut fra Vardø. Op kl 19. Ferdig kl. 22. 2366 kg fisk.
" 3 Ut kl. 5 til Varanger. Ligger ute. En båt opbrakt av russene.
" 4 Tørnet op kl. 2. Fint veir men fisken vil ikke bite enda. Begynte igjen kl. 4. Op til Vardø kl.17. Ferdig kl.21. 3600 kg fisk.
" 5 Op kl. 6. Dårlig veir. Nordvest. Vinden spakner. Går ut kl. 10. Op igjen kl. 6 til Vardø. 582 kg fisk.
" 6 Søndag op kl 6.30 efter en god, rolig natt og god søvn.
" 7 Ut fra Vardø kl. 2. Op igjen kl. 6. Ferdig kl. 21. 1175 kg fisk.
" 8 Ut fra Vardø kl. 3. Op igjen kl. 4. Dårlig veir. 775 kg fisk.
" 9 Ut fra Vardø kl. 4. Op kl. 8. Ferdig kl. 23.30. 2326 kg fisk
" 10 Helg. Kristi him.fart.
" 11 Ut fra Vardø kl. 2. Op til Persfjord kl. 23.30. Til køis kl. 0030.
" 12 Ut fra Persfjord kl. 4 til fiskefeltet. Op til Vardø kl. 6. Ferdig kl. 22. 2552 kg fisk. 13/5 Søndag Til Lørdag 12 mai tilsammen 15167 kg fisk.
" 13 Søndag ut fra Vardø kl. 4. til Grense Jakobselv. Lå natten oppe.
" 14 Ut kl. 5. Lite med fisk. Op kl. 21. Ca. 8 ? a 1000 fisk.
" 15 Ut fra Småstrømmen kl. 5. Op til Kiberg og ferdig kl. 12. 1976 kg fisk.
" 16 Ut fra Kiberg kl. 4. Lite fisk. Op igjen og ferdig kl. 20. Fint veir. 588 kg fisk.
" 17 Ut fra Kiberg kl. 3. Op igjen kl. 1. Natt til 18 mai bra fisk.
" 18 Op til Kiberg kl 12. Leverte fisk og gikk ut igjen kl. 4. 2435 kg fisk.
" 19 Ligger og driver for maskinskade. Venter på Redningsskjøita for å slepe oss til Vardø. Kom til Vardø kl. 4. Leverte fisk. 462 kg fisk.
" 20 Første pinsedag. Var i kirken.
" 21 Helg. Maskinen enda i uorden.
" 22 Ligger fortsatt her i Vardø. Har fått maskinen i orden nu. Ingen brev hjemmefra i dag heller. Ut fra Vardø kl. 16.
" 23 Op til Kiberg kl.21. Ca. 3000 kg fisk. Sløiet i rummet. Ut fra Kiberg
" 24 Ut fra Kiberg kl. 4. Op til Vardø kl. 7. Ferdig kl. 22. 4710 kg fisk. Går fra Vardø igjen. Dette blir hårt. Snakket med Årøybukt i telefon.
" 25 Ut fra Vardø. Gikk i 9 timer. Var med Kirkenes og retur. Kom til Kiberg kl. 12. Henter opgjør her. Svart hav. Skal gå til Vardø. Kom til Vardø kl. 1430.
" 26 Ligger på Vardø og venter på opgjør. Skal gå hjem. Samlet lag kr. 412 331,-. Samlet fiskeparti 25 603 kg fisk. Avgang fra Vardø kl. 18. Snakket med kona i telefon. Kom ut for stiv sydvest kuling. Gikk op til Syltefjord. Kom dit kl. 23.
" 27 Fortsatt kuling av nordvest. Megen sjø. Skal gå strakst veiret gir sig. Kulingen gitt sig noe. Ut fra Syltefjord kl. 1930. Alt vel. Til Havøysund
" 28 Kl. 19. Bare kuling hele veien og tung sjø. En 1/2 time stopp. Der fra igjen kl. 1930. 2330 timer. (Hele setningen vanskelig å tyde.)
" 29 Passerer Sørøysund. Bra veir nu. Til Kjosen kl. 2030. 49 timer fra Syltefjord. Tok bil hjem. Var hjemme kl.22.

Finnmark 1957

April 16Gikk hjemmefra til Havnes. Tok in lag og fortsatte videre fra Havnes kl. 20.
" 17 Passerer nu Havøysund kl. 13. Brukt 17 timer hit. Fra Havøysund kl. 1430. Til Vardø kl. 1230 den 18/4 1957. Fra Havnes til Vardø kjøretid 39,5 timer. Alt vel.
" 19 Langfredag. Ligger i Vardø. Var i kirken.
" 20 Begynte å greie garn og blev ferdig, men gikk inte ut.
" 21 Første påskedag. Skal gå i kirken.
" 22 Var ute og satte garn for ? Domen?.
" 23 Drog garn. Svart hav. 160 kg torsk. 21 l. lever.
" 24 Ut fra Vardø kl. 0030. Drog garn men fremdeles smått. Fikk 650 kg torsk 0/70. 85 liter lever 0/55 øre.
" 25 Ut fra Vardø kl. 2. Drog garn op igjen kl. 10. Fint veir. 902 kg fisk. 118 liter lever.
" 26 Drog 2 lenker garn, men det er ennu smått for oss. 560 kg 0/72. 76 liter lever 0/55. Fikk brev fra kona.
" 27 Drog igjen 2 lenker garn. Smått. 903 kg fisk. 110 liter lever. Pris 0/68- 0/55. Første uke fangst 31532 kg torsk. 28/4 3175 kg torsk.
" 28 Søndag. Var i kirken. Skrev hjem. Kl. 5 i kirken og hørte på Espensen Vadsø.
" 29 Ut kl. 3 fra Vardø. Drog 2 lenker garn. 1538 kg torsk 0/70. 206 liter lever 0/55. Bra veir.
" 30 Ut fra Vardø. Drog 2 lenker garn. 1306 kg torsk. Godt veir.
   
Mai 1 Helg. Lå i land.
" 2 Drog 2 lenker garn. Mye vase. 1200 kg torsk. 153 liter lever.
" 3 Ut og drog 1 lenke garn. Bra veir. Bare litt Nordost og snekav. Bare 12 stk fisk. Fikk brev fra kona.
" 4 Drog 2 lenker garn. Smått med fisk. Fikk 500 kg. Samlet ukefangst 4544, tidligere samlet 3175. Tilsammen 7719 kg torsk til 4/5.
" 5 Søndag. Sne og Nordøst kuling.
" 6 Fortsatt nordost med masser av sne.
" 7 Drog 2 lenker garn. Svart. 484 kg.
" 8 Drog 2 lenker garn. Verre og verre. 300 kg fisk. Godt veir.
" 9 Sydost bris. Drog 2 lenker. 446 kg fisk.
" 10 Drog 2 lenker garn. Svart hav. 80 kg. Hengte op garnene til tørk. Samlet fangst på garn. 9020 kg fisk.
" 11 Gikk ut med juksa. Drog 1146 kg fisk.
" 12 Søndag. Sover ut og hviler.
" 13 Ut med juksa. Op til Kiberg kl. 7.
" 14 Ut fra Kiberg. Op til Vardø. 1164 kg .
" 15 Ut fra Vardø. Ut på fiske med juksa. Drog bra med fisk.
" 16 Ligger fortsatt ute. Op til Vardø med 1976 kg torsk. Fikk brev fra kona.
" 17 Gikk ut fra Vardø kl. 3. Op igjen kl.23. Kuling av nordost og snekove. 428 kg torsk. Tilsammen med juksa 4714 kg til 17/5.
" 18 Kuling. Landligge.
" 19 Søndag. Ut om kvellen kl. 21.
" 20 Op til Vardø kl. 21. 2470 kg fisk.
" 21 Ut fra Vardø. Var på Russekysten. En båt opbrakt.
" 22 Op til Vardø med 2458 kg fisk. Agv Avgang fra Vardø kl. 22. 22/5. Alt vel på På hjemtur. Alt vel. Fiskeparti 18 262.
" 23 Op til Berlevåg for Nordvest kuling. Kjøretid 10 timer.
" 24 Avgang fra Berlevåg kl. 1630.
" 25 Passerer nu Rolvsøysund. Alt vel.

Finnmark 1959

" 14 Reiste hjemmefra, Finmark kl. 8.
" 15 Kom til Mafjord. Lite fisk.
" 16 Fra Ma. til Kamøyfjord. 782.
" 17 Fra Kamøyfjord ut til Reian. 1086.
" 18 Til Kjøllefjord. 1090. Fint veir.
" 19 Lå i Kjøllefjord. Var i land men kom ikke frem.
" 20 Ut og op til Kjøllefjord. 1440.
" 21 Ut og op til Kjøllefjord. 1152. Sne.
" 22 Ut og op til Kjøllefjord. 714. Sne.
" 23 Ut og op til Kjøllefjord. 600. Sne.
" 24 Ut og op til Kjøllefjord. 452. Sol.
" 25 Ut og op til Kjøllefjord. 200. Sol.
" 26 Var i besøk. Ole og Anna
" 27 Fra Kjøllefjord til Rasa. Passerte
" 28 Avgång kl. 24. Alt vel. Fint veir.
" 29 Op til Dønnesfjord. 1042.
" 30 Ut kl. 3 fra Dønnesfjord. Fint veir.
   
Mai 1 Opp til Dønnesfjord kl. 9. Regn. Søvnig. 732.
" 2 Opp til Dønnesfjord kl.9. 748.
" 3 Ligger oppe i Dønnesfjord. Snakket med kona.
" 4 Ut kl. 3. Ligger ute og fisker. Alt vel. 946.
" 5 Ut og opp til Dønnesfjord. Fisket natten.
" 6 Ligger på Råsapt til Dønnesfjord. 1213.
" 7 Ligger oppe. Sover. Var i kirken.
" 8 Var på arbeide. Gikk til Hammerfest.
" 9 Ligger i Hammerfest. Snakket hjem.
" 10 Søndag og langsamt. Fortsatt i Hammerfest.
" 11 Ligger og venter på bedre veir.
" 12 Fra Hammerfest kl. 18 til Råsa. Mye sjø.
" 13 Fra Råsa kl 14 hjem. Godt veir.

Finnmark 1960

" 19 Reiste til Finmark fra Jøvik kl. 1430.
" 20 til Honningsvåg . Fortsatte direkte til Vardø.
" 21 Ligger utfor Vardø. Op kl. 6. 205 stk.
" 22 Ut og op. Dårlig veir. 428 stk
" 23 Landligge. Storm av Syd O.
" 24 Var i kirken i Vardø.
" 25 Fortsatt kuling. Landligge.
" 26 Ut kl. 730. Ferdig kl 23. 1307 stk.
" 27 Ut kl. 5. Ferdig kl 21. 910 stk.
" 28 Ut kl. 5. Ferdig kl.18. 261 stk
" 29 Ut kl. 3. Op Persfjord til ?kais.
" 30 Ut kl. 6 fra Persfjord op Vardø ?ke15. 778 stk.
   
Mai 1 Første mai i Vardø.
" 2 Ut til østbanken. Bare fint vær.
" 3 Ut fra Vardø kl. 3. Op til Sylt kl. 5.18.
" 4 Ut fra Syltefjord 5. Op til Reian.
" 5 Op til Kamøyvær. 800 stk.
" 6 Ut fra Kamøyvær. Fint veir.
" 7 Op til Kamøyvær kl 21. Pent veir. 1434 stk.
" 8 Ligger i Kamøyvær. Var i forsamling.
" 9 Ut kl 0000. Ferdig kl. 23. 714 stk.
" 10 Ut og op kl 24. 530 stk.
" 11 Ut kl.11. Op til Kamøyvær. 150 stk.
" 12 Ut kl. 6. Ute på Reian
" 13 op til Kjøllefjord kl. 20. 719 stk
" 14 Ligger i Kjøllefjord. Dårlig vær.
" 15 Ligger i Kjøllefjord. På besøk hos Peder.
" 16 Ut fra Kjøllefjord til Reian op til Kamøyvær 233 stk.
" 17 Ligger i Havøysund.
" 18 Fra Hammerfest kl. 21. 8959 kg fisk.
" 19 Hjemme kl.18. Alt vel. Sne.
Aud i Oladalen
updated 20150218