Krigsetterlatenskaper Reindalen Koppangen Fastdalen Oladalen Elvejord Flyet i Årøybukta

I Elvejord, like ved elven og i høyd med Oddasilti, finnes det flere påbegynte bunkrer. Bunkrerne i Elvejord er mer ferdigstellte enn de i Koppangen, Fastdalen og Oladalen. Blant de 800 russefangene på Årøyholmen så togs nog en trupp for å arbeidde med Elvejordsbunkrerne. Russefangene transportertes antagelig med båt fra Holmen for å arbeide med bunkrerne, men dette vet jeg ikke. Tyskerna hadde både kai og landingsplass på Årøybuktnesset. Elvejord er jo også en fin landingsplass.

Bunker på Elvejord Her ser vi et oversiktsbilde av en oferdig bunker. Inngangen kan anes til venstre i bildet. Steinleggningen rundt selve bunkereren ses tydelig i forkant på bildet.
Grunnrisset er tydelig og jernbalker eller jernveisskinner står rakt opp fra golvet tilsammen med bjørker. Bunker på Elvejord

Døren til skjåen på Myrland kommer fra Elvejordsbunkrerne.

Aud i Oladalen
2014