Krigsetterlatenskaper Reindalen Koppangen Fastdalen Oladalen Elvejord Flyet i Årøybukta
from Vardanvarri Dette bildet av Koppangen er tatt fra Vardanvarri, høyeste punktet i Koppangen. Her finns det krigsetterlatenskaper i form av flere påbegynte bunkere.
Snetekt hull i marka på Vardanvarri som viser det tiltenkte gulvet i bunkeren. Inngangen finnes i forkant midt fram på bildet. Da tyskerne sprengte så falt det sten på takene til husene i Koppangen.
Annemor var vår guide på turen til Vardanvarri.
Bunker på Vardanvarri
Aud i Oladalen
2014