Krigsetterlatenskaper Reindalen Koppangen Fastdalen Oladalen Elvejord Flyet i Årøybukta

Den 27 juni 2014 syklet jeg fra Oladalen til Årøybukta for å treffe Astrid. Jeg ville gjerne se nedslagsplassen for det tyske Junker flyet som nødlandet i Årøybukta under krigen i 1943. Jeg ville også høre historien om planet. Astrid gjenforteller hva hun har hørt av de som var øyenvidner til hendelsen.

Flyet kom inn lavt over Årøyholmen. Det brann i en motor. Det var et transportplan med en last av brennevin og en masse fyrstikker. De kastet ut last fra flyet...en del falt ned på Årøyholmen og en del i havet. Flyet tapte høyde hele tiden...og det freste og det brann...

Karl Hansens fjøs sto da hvor sommerfjøset står idag. En vinge tok i ene fjøsveggen, noe som fikk flyet til å forandre kurs så at det falt ned på det som i dag er Arve Becks plen. På sin ferd hadde flyet kapet litt av en telefonstolpe. Denne telefonstolpen var kortere enn alle de andre og i mange år etter krigen så kunne man se det. Nu er telefonstolpen blitt utbyttet. Etter ulykken kunne man videre observere Lyngsværringer ivrigt soknende på fjorden litt overalt.

FlyetVrak deler, Junkerflyet

Det var 6 menn i flyet ifølge disse øyenvidner. Alle ombordværende klarte seg. Piloten ble skadet. Han blødde fra brystet og ble liggende på kvisten hos Karl Hansen til professionell hjelp ankom. Den tyske rapporten sier at mannskapet besto av 10 personer. Rapporten sier ingenting om hvor flyet kom fra eller hvor det var på vei.

Et annet øyenvidne kunne fortelle at det brann i alle tre motorer da flyet kom inn. Astrid tok meg med for å vise nedslagsplassen hos naboen.

Vid foten av en bjørk ligger restene av Junkerflyet. Vingene var store og Edvard brukte 2 hester da han slepte vingene ned i fjæra og kastet de på havet. Det var så man gjorde seg av med uønsket avfall dafortiden. Lenge kunne man se vingene på bunnen, men nu er de ikke synlige lenger. Flyet
Aud i Oladalen
2014