Krigsetterlatenskaper Reindalen Koppangen Fastdalen Oladalen Elvejord Flyet i Årøybukta

Denne kanonen står like ovenfor Arne Andreassens hus i Fastdalen, nu overtatt av datteren Laila. Kanonen har stått der i 70 år og ser ut å være i brukbar stand bortsett fra litt rust. Laila visste oss også påbegynte utgravninger til bunkrer i området.
Det var ganske store bestyckninger. Bilden er fra 2014.
 
Kanonens
Aud i Oladalen
2014