Krigsetterlatenskaper Reindalen Koppangen Fastdalen Oladalen Elvejord Flyet i Årøybukta
Tyskernes oppgave var å bevake minebeltet på Lyngenfjorden. Onkel Hans forteller at tyskerne fikk mat fra fortet i Dypvik en gang i uken. Tyskerne bodde i to bunkrer, 6 soldater i hver. Hjemmespunnet ullgarn var byttemedlet som Lyngen gjenget hadde med sig. Bunker i ReindalBild: John-Sigmund Olsen

I mars 1945

gikk 4 unge menn på ski, fra Sør-Lenangen til Reindalen. Disse var onkel Hans (19 år), onkel Oskar, Parelius og Rikard på Holmen. Som evakuert og inkvartert hos andre mennesker så hadde de ikke meget å ta sig til, unntagen å gå på ski dagene i ende. De var alle i god form. De gikk for å bytte til sig tobakk fra de tyske soldatene som var stationert i Reindalen.

Hjemmespunnet ullgarn var byttemedlet som Lyngen gjenget hadde med sig. Fra Sør-Lenangen til Reindalen var det 3 timers mars i godt føre og siden 3 timer for å ta sig hjem igjen.

Aud i Oladalen
Updated 2014