Oladalen Livet i fjøset Husbygget på Haugli Hvem byggde Tømmermenn Spa og pikke Forskjelligt arbeide

Pappa døde 1974 og da Mamma døde 2004 og vi barn skulle rydde opp i deres etterlatenskaper så fant vi dagbøker og den gamle kassaboken. Det følgende er basert på det Pappa har skrivet i Kassaboken om Husbygget.  Gjennom Kassaboken kan vi følge byggnasjonen av Hauglihuset.

Huset er ett tømmerhus byggd med lån på 16000 kroner fra Finnmarkskontoret.

Det første huset som byggdes i Oladalen var Hans Moengs hus, som byggdes 1936. Huset på Haugli ble byggd 1946/1947 samtidigt med Skoglihuset. Fjøsene på Haugli og på Skogli var fra før krigen. Ett fjerde hus byggdes något senere. 

Byggnasjonen kom igang i august 1946 med utgravning av tomten. Grunden og kjelleren støptes i aug/sept og selve huset tømmredes opp i sept/okt. Vi flyttet in under høsten 1946 selv om huset var langt ifra ferdigt. Paneling og malning utvendig fikk vente til sommeren 1947.

Senere skrev Pappa i Kassaboken at:

Snefrid, Aud, Herdis og Ellinor plantet et tre - bjørk i første del av juni 1948.

Det var kanskje nu når han hadde tid med treplantering at han kjente at huset var ferdig. Denne bjørken var viktig og hadde sikkert et stort symbolverde for Pappa. Vi fire jentunger var mellom 10 og 5 år gamle. Vi representerte håpet og framtiden. Bjørken vekste seg stor og vakker. Den ble tatt ned for noen år siden.

Aud i Oladalen

 

Next -->