Oladalen Livet i fjøset Husbygget på Haugli Hvem byggde Tømmermenn Spa og pikke Forskjelligt arbeide

Jentoft Johnsen Elvejord

og

Kristian Konst Årøybukt

Jentoft og Kristian arbeidet med tømmerarbeide og inredning i september, hele oktober og november. Kristian arbeidet også med forskalling. De arbeidet lange dager, 10 timer var ikke ovanlig og Kristian hadde flere 15 timers dager. For det fikk de 2,35 kr/timen.

Jentoft

Han fikk betalt 1170,40 kr

Kristian

Han fikk betalt 1323,52 kr

Aud i Oladalen

 

<-- BackNext -->