Oladalen Livet i fjøset Husbygget på Haugli Hvem byggde Tømmermenn Spa og pikke Forskjelligt arbeide

Det var i prinsipp 4 menn som byggde huset. Jentoft Johnsen, Pappas kusin, og en nabo, Kristian Konst var tømmermenn. Amandus Haugli og Arthur Larsen, med hesten "Balder" som drog material, sement, sand og sten i mengder, gjorde "Forskjelligt arbeide av alle slag".

Arthur Larsen forekommer ofte i Kassaboken. Han bodde sammen med oss i familien. Hvordan det hadde seg at han bodde hos oss vet jeg ikke. Efter krigen, og før vi flyttet in i nyhuset, så bodde Arthur i stallet. Han sov og hadde sin blå Lofotkiste der. Arthur var i fjern slekt med Pappa.  Jeg vet ikke når han først flyttet inn hos oss, men kanskje en stund efter at fjøset ble ferdig. Fjøset byggdes føre krigen.

Når tomten skulle graves og støipningen gjennomføres så kaltes flera slektninger og naboer inn.  Spade og pikke var deres redskaper.

Rolf Helmersen fra Brønnøysund var gift med Mammas søster Lilly. Han besøkte for første gangen sine svigerforeldre i Koppangen, da han ble indratt i bygget.
Osvald Hansen og Karsten Hansen var mammas brødre.
Anton Myhre og Lars Pedersen var fra Koppangen, i slekt med Mamma, men fjernere.
Ingvald Henriksens store daglønn på 70,- kr kom seg av at han hadde traktor. Han kom fra Skinnelv.
Johan Brun var nabo og ungdomskamerat til Pappa.
Petter Strand var tonåring og nabo
og til sist Kåre Kvellro, en ung slektning til Mamma.

Aud i Oladalen

 

<-- Back Next -->