Oladalen Livet i fjøset Husbygget på Haugli Hvem byggde Tømmermenn Spa og pikke Forskjelligt arbeide

Å bygge ett tømmerhus er ikke bare å sette opp det på bar bakke. Grunden skall graves, forskalling skal komme på plass og grund muren skal støpes. Det krever muskel kraft. Hoved verktøj var spade og pikke pluss mammas slekt. Sement blandet man med spaden i store trau. Det fanns ikke sementblander eller andre byggmaskiner i Oladalen 1946 (fast Ingvald Henriksen med Petter Strand kom med traktoren en dag à 70 kr).

Gravning av grunden

Amandus Haugli Drabeng gravde tomten 12-15 august og Arthur Larsen gravde tomten 14-17 august. Rolf Helmersen og Osvald Hansen gravde tomten 14-15 august.

Forskalling og støpning av grund mur

Vannledning og vannkumme

Osvald Hansen tillsammen med Kåre Kvellro og Arthur Larsen grov vannledningsgrøft (4-7 september). Støypning av vannkumme, og nedsetting av rør pågikk 10-12 september med Osvald, Kåre og Arthur.

Aud i Oladalen
updated 20150221

 

<-- Back Next -->