Oladalen Livet i fjøset Husbygget på Haugli Hvem byggde Tømmermenn Spa og pikke Forskjelligt arbeide

Husbygget pågår under 1946 og 1947. Pappa fungerer som arbeidsleder og administratør. Arthur er "stand-in". De arbeidet med alt mulig - gravning av tomt, kjøring av sten og sand, støpning, tømmerarbeid, henting av material fra Kåfjord og Lyngseidet, maling, dvs "forskjelligt arbeide av alle slag". Amandus kjørte Balder.

1946

Amandus

Material var ikke lett å få tak i. En Kåfjord tur sjøveien på 3 dager fant sted 31 juli - 2 august. 3 august var det "opbæring fra flåte". En del material kunne fås på Lyngseidet, bl. annet 40 sekker sement med 12 timer opkjøring (stakkers Balder!).

Balder fikk verkligen jobba. Det var 15 dager kjøring med sten og sand, 1 dag med 700 tegelstener, 1 dag med 130 meter rør i 40 poser og 6 dager med øvrig material og det var motbakke hela veien.

12 september skoftet Amandus.

Arthur

Utøver meget arbeide med spa og pikk, står det i kassaboken att Arthur hentet material fra Lyngseidet, sagde lekter og gjorde "Forskjelligt arbeide" eller "Mur og forskjelligt langer arbeide" fram til november.

1947

Amandus

Under 1947 har Amandus kjørt sand og sten 40 timer i april, arbeidet med material 20 timer i juni 15-16 og 304 timer i juli og august med "paneling og maling av to strøk utvendig, samt påbegynt innredning av huset, støipning av kjeller botn samt material transport." I oktober var det innredning av loft, 30 timer, og pussing av kjeller, 64 timer.

Arthur

Arthur arbeidet på bygget 35 timer i juni, 214 timer i juli, i august 40 timer og i oktober 34 timer - bl. annat med "Utvendig paneling samt maling av to strøk. Støipning av kjeller botn"

Aud i Oladalen

 

<-- Back