Home Koppangen De første bygslerene Georgine Nicoline Nilsdatter Goppi Hanno Hans Edvard Marinius Kristoffersen Antona Otelie Simonsen

The Swedish connection

Min tippoldemor Georgine Nikoline ble født 25 juni 1833 i Lyngen av foreldre Nils Petter Pehrson fra Nederkalix og Catrine Jönsdatter fra Överkalix, Sverige. Nils Petter var født i 1793 i Wästernäs, Övermorjärv. Catrine var født 24/4-1802 i Överkalix. De hadde fire, kanskje fem, barn med sig da de kom till Norge 1832/1833.

Georgine Nikoline Nilsdatter og hennes mann Peder A. Eriksen Staahl er begge to begravde på Hatteng kirkegård i Storfjord kommune. Georgine døde 1912.  Ingen av gravene har støtter men begge gravene er orørte. Med utmerkt hjelp av kirkegårdspersonalen og efter en del letande i  de gamle, håndskrivne  kirkegårdsprotokoll, (Georgine er nummer 303) inklusive  håndtegnede kartskisser, så  pektes gravene ut for oss av kirkegårdspersonalen. Fordypningene i marken er tydelige. 

Det svenske arvet ble formidlet gjennom min mamma. Hun strikket en Lyngsvariant av Lovikka vanten til meg, med de typiske,  dekorative, sydde stingene på den nedbrettede vottekragen.   Georgines familie hadde levt som bønder i Kalix älvdal i et antal generationer før de ga seg i vei til Norge. De  gødslet sin jord med møkken fra husdyrene, noe som ikke alltid var like selvklart for sjøsamen og Lyngsværingen.

Som 20-åring (1935) besøkte min mamma slektninger i Navit i Kvenangen. Hun var først og fremst forbauset, men også glad  over at hennes något autoritative far lot henne reise. Vel framme hos slektningene forundrades hun over at de hadde fint gjorde trelokk på vassbøttene. Det var nytt for henne. Kvenene var duktiga sløjdare.  Det finns også et arv av ekstrem renslighet. Om Jensine, en av Georgines døttre fortelles det at hun vasket komagbanden, tydeligen ikke så vanligt blant folk.

Georgine tjente på Årøyholmen som ung. Her traff hun sin tillkommende mann Peder A. Eriksen som var sønn av Anne Rastesdatter (1790) fra Kileng og Erik Eriksen (1798). En av deres døttrer, Nille Katrine Pedersdatter (f. 22/7 1855, d. 1940) ble konfirmert fra Årøyholmen 1872. Nille hadde god kontakt med Årøyholmen. Hun kan ha bott der under konfirmationen. Nille giftet sig onsdagen 18. september 1878 med Nils Peder Johansen fra Langnes. Hun er da nevnt som kommende fra Årø og Kileng.

En annen av Georgines døttrer, Beret Pedersdatter (1867-1950) ble min oldemor, alltså Hans Kristoffersens mor, og en tredje datter, Jensine Pedersdatter (1862-1912), ble min andre oldemor på min mammas side, dvs Antona Simonsens mor.

Muntlig tradisjon forteller  om det store snøskredet, fra tiden da Georgines familie bodde på Mælen. Dette skredet må ha gått någon gång når Beret Pedersdatter var barn, alltså sent 1860-tal eller tidligt 1870-tal. I 1866 gikk ett sneskred på Mælen. De som omkom var:

Dette er med stor sannsynlighet skredet som familien pratet om. Beret er født 1867, samme år som skredet, men hennes eldre søster Jensine født 1862 og andre eldre søsken kan ha upplevd og fortalt historien om skredet og hvor redda de var. Etter hendelsen flyttet familien til Kvalnes til et skredsikkert sted.

Aud i Oladalen Updated 20120303